Sociedade de Beneficencia e Protección Mutua

Inaugurado o día 15 de outubro de 2006, coa presenza do Excelentísimo Sr. Cónsul Xeral de España na Habana, Sr. José Luís Tapia Vicente, o Cónsul Sr. D. Marcos Alonso Alonso, o executivo social, o Presidente do Consello de Residente Españois e varios invitados especiais, entre os que se atopaba o Sr. Eduardo Veitía, Director, Bailarín e Coréografo do Ballet Español de Cuba.